ශෂී වීරවංශගේ නඩු භාණ්ඩ නැතිවෙයි - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

ශෂී වීරවංශගේ නඩු භාණ්ඩ නැතිවෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ වන ශෂී වීරවංශගේ නඩුවකට අදාලව නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් අධිකරණ භාරයේ තිබූ ඇයගේ ජාතික හැඳුන්ම්පතක් සහ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර‍යක් අස්ථාන ගතව ඇතැයි වාර්තා වනවා.