වෙනම පක්‍ෂයක් සූදානම්.. මහ මැතිවරණයට වෙනම තරග වදින්න සජිත් පිල නාම යෝජනා සකසයි - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

වෙනම පක්‍ෂයක් සූදානම්.. මහ මැතිවරණයට වෙනම තරග වදින්න සජිත් පිල නාම යෝජනා සකසයි

දිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිතවාදී කණ්ඩායම් විසින් අපේක්ෂක නාම ලැයිස්තු සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය නොලදහොත් වෙනත් පක්ෂයකින් ඉදිරිපත් වීම සඳහා මෙම සූදානම් කිරීම සිදු කරමින් සිටී.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇති නායකත්ව අර්බුදය තවදුරටත් කල් ගත කිරීම මගින් තම පාර්ශවයට අවාසිදායක බව ඔවුන්ගේ තක්සේරුවයි.

ජනාධිපතිවරනයේදී මෙම කල්මැරීම හේතුවෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අවාසිදායක වූ නිසා මහමැතිවරණයේදි නැවතත් එම තත්ත්වයට මුහුණ දිය යුතු නැති බව ඔහුගේ අදහසයි.