අගමැති සටනට එජාපය ඇතුලේ කැරැල්ලක්.. කොළඹ පුරා පෝස්ටර.. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

අගමැති සටනට එජාපය ඇතුලේ කැරැල්ලක්.. කොළඹ පුරා පෝස්ටර..

කවුද අගමැති? එජාප සම්මේලනය වහා කැඳවනු’ ලෙස සදහන් වන පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයක් අද කොළඹ ඇතුලු දිවයිනේ බොහෝ ප‍්‍රදේශවල අලවා තිබෙනු දක්නට ලැබින.

මෙම පෝස්ටර් අලවා ඇත්තේ ‘එජාප ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරැකීමේ
සංවිධානය’ ලෙස එහි සදහන් වෙයි.

පෝස්ටර මගින් ඉල්ලා අත්තේ එජාපය තුළ දැනට ඇතිව තිබෙන නායකත්ව අර්බුදය නිසා අගමැති අපේක්ෂකයා ලෙස සුදුසුම පුද්ගලයා තෝරාගැනීමට එජාප සම්මේලනයක් කැඳවන ලෙසයි.