තවත් ඇමතිවරු දිවුරයි.. ලයිස්තු මෙන්න.. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

තවත් ඇමතිවරු දිවුරයි.. ලයිස්තු මෙන්න..

තවත් ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දී ඇත.

එම ලයිස්තුව මෙසේය.


උදය ගම්මන්පිල – බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – වෙළඳ හා වාණිජ
සී.බී. රත්නායක – තැපැල් හා විදුලි සංදේශ
එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන – වැවිලි කර්මාන්ත
MLAM හිස්බුල්ලා – නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
ගාමිණි ලොකුගේ – කම්කරු, විදේශ රැකියා, ඛණිජ සම්පත් සංවර්ධන
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – කර්මාන්ත හා වාණිජ