සැප පහසු බව මදිලු…. පාර්ලිමේන්තුවට පුටු 232ක් අලුතින් ගැනීමට යෝජනාවක්…. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

සැප පහසු බව මදිලු…. පාර්ලිමේන්තුවට පුටු 232ක් අලුතින් ගැනීමට යෝජනාවක්….

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය සඳහා පුටු 232ක් අලුතින් මිලදී ගැනීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය සඳහා අලුතින් බිම ඇතිරිල්ලක්
මිලදී ගැනීමටත් යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ දැනට භාවිතා කෙරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදි කෙරුණු අවස්ථාවේ එහි සවි කෙරුණු පුටු බවත් සමහර පුටු මේ වන විට බොහෝ සේ අබලන්වී ඒවායේ සුවපහසු බවද හීනවෙමින් පවතින බවත් පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයම පුළුල් නවීකරණයකට ලක් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.එහි පළමු අදියර යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැසිකිළි පද්ධතිය නවීකරණය කෙරෙන බව පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු කියති.