පොලිස් කොමිසමට හා පොලිස්පතිට කතානායකගෙන් කැඳවීමක් - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

පොලිස් කොමිසමට හා පොලිස්පතිට කතානායකගෙන් කැඳවීමක්

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ නියෝග සහ පොලිස්පතිවරයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අතර පැන නැගී ඇතැයි වාර්තා වන පරස්පරතා පිලිබඳව අවධානය යොමු කිරීම සඳහා එළඹෙන සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමට දෙපාර්ශවයම කැඳවා සාකච්ඡා කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපති කථානායක කරු ජයසූරිය
මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.