කොළොන්නාව ගබඩාවේ දැවි තෙල් අතුරුදන්වීම ගැන පරික්ෂණයක්

කොළොන්නාව තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සමාගම් පරිශ්‍රයේ (සී.පී.එස්.ටී.එල්) තිබූ රුපියල් දසලක්ෂ පනස්දහසක් වටිනා දැවි තෙල් ලීටර් 13,200ක් අතුරුදන්වීම සම්බන්ධව එම ආයතනය පරීක්ෂණයක් අරඹා තිබේ.

මෙම දැවි තෙල් තොගය කලවම් තෙල් බව කියමින් විශේෂ පරීක්ෂණ
කණ්ඩායමක් පරීක්ෂණ සඳහා රඳවාගෙන ඇත.

ඒ අනුව ආයතන රසායාගාරයේ කළ පරීක්ෂණ වලින් පසු ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න පවතින බව තහවුරු වී තිබේ.

එසේ වූවත් මේ වනවිට තෙල් බවුසරය ද අතුරුදන් වී ඇතැයි එහි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.


Powered by Blogger.