රාජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් යාපා ගෙන් සුපිරි වැඩක් - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

රාජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් යාපා ගෙන් සුපිරි වැඩක්

ශ්‍රි ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මුද්දර තොග ගබඩාවට හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවට ගිය ඇමැතිවරයාට රුපියල් කෝටි ගණනක මුද්දර සහ මුල් දින කවර තොගයක් ගබඩා කර තිබෙනු දක්නට ලැබී ඇත.

එහිදී එම කවර හා මුද්දර නිසි වටිනාකම් ගණනය කොට හැකි ඉක්මනින් අලෙවි කරන ලෙස තැපැල්පතිවරයාට හා නිලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබුණි.
මේ පිළිබඳව දෙපාර්තමේන්තුවේ කිහිප දෙනෙකු අප හට අදහස් දැක්වුයෙ මෙම මුල් දින කවර දැනට වෙළද පොළේ රුපියල් 400 - 500 අතර මුදලකට අලෙවි කළ හැකි වනු අතර සමහර කළු කඩ වෙළදුන් එක් කවරයක් රුපියල් 1000 - 1200 අතර මුදලකට අලෙවි කරන බවයි ..
එබැවින් මෙම තොග අලෙවි කිරීමෙන් රජයට කෝටි ගණනක ආදායමක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

"කෙළින් නායකයන් බිහි වුනාම ඇමැතිවරුන් කෙළින් වැඩ කියන්නේ" නිකං නෙමෙයි