අද දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙන්න.. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

අද දිවුරුම් දුන් නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙන්න..

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී අද දිනයේ දිවුරුම් දෙන ලද නව කැබිනට් ඇමතිවරුන් මෙසේය.

1.රනිල් වික‍්‍රමසිංහ – ජාතික ප්රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු

2.සජිත් පේ‍්‍රමදාස – නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු
3.මංගල සමරවීර – මුදල් හා ජනමාධ්‍ය
4.රවි කරුණානායක විදුලිබල හා බලශක්ති
5.මලික් සමරවික‍්‍රම – සංවර්ධන උපායමාර්ග, අන්තර්ජාතික වෙළඳ, විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ
6.අකිල විිරාජ් කාරියවසම් – අධ්‍යාපන
7.තලතා අතුකෝරල – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ
8.නවීන් දිසානායක – වැවිලි කර්මාන්ත
9.ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල – රාජ්‍ය ව්‍යාපාර, උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන
10.කබීර් හෂීම් – අධිවේගී මාර්ග, මහාමාර්ග සංවර්ධන හා ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන
11.තිලක් මාරපන – විදේශ කටයුතු
12.ජෝන් අමරතුංග – සංචාරක, ක‍්‍රිස්තියානි කටයුතු හා වනජීවී
13.ගාමිණි ජයවික‍්‍රම පෙරේරා – බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන
14.රවුෆ් හකීම් – ජල සම්පාදන, නගර සංවර්ධන හා උසස් අධ්‍යාපන
15.රාජිත සේනාරත්න – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
16.චම්පික රණවක – මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
17.හරීන් ප්‍රනාන්දු – විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, ක්‍රීඩා හා විදේශ රැකියා
18.වජිර අබේවර්ධන – අභ්‍යන්තර, විදේශ කටයුතු හා පලාත් පාලන පලාත් සභා
19.රිෂාඩ් බදියුදීන් – කර්මාන්ත වා වාණිජ කටයුතු, සමුපකාර, නැවත පදිංචි කිරීම්
20.රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර – රාජ්ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ
21.ගයන්ත කරුණාතිලක – ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ
22.අර්ජුන රණතුංග – ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
23.පලනි දිගම්බරම් – කඳුකර නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන
24.චන්ද‍්‍රානි බණ්ඩාර – කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාපීය සංවර්ධන
25පී හැරිසන් – කෘෂිකර්ම, ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
26.සාගල රත්නායක – වරාය, නාවික කටයුතු හා දක්‍ෂින සංවර්ධන
27.අබ්දුල් හලීම් – තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු
28.දයා ගමගේ – වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම්
29.මනෝ ගනේෂන් – ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු