මන්ත්‍රීවරුන් 124ක්.. ලබන 05දාට බහුතරය පෙන්වන හැටි ගැන එජාපය කියයි..! - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

මන්ත්‍රීවරුන් 124ක්.. ලබන 05දාට බහුතරය පෙන්වන හැටි ගැන එජාපය කියයි..!

පාර්ලිමේන්තුව නොවැම්බර් 05 දා කැඳවීමට ජනපති ගත් තීරණය අගය කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කරන්නේ තමන්ට එහිදී බහුතරය
පෙන්වීමට හැකි බවයි.

මන්ත්‍රී අජිත් පී පෙරේරා මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රීවරු 124ක් සිටින බවත් එහිදී බහුතරය පෙන්වන බවත්ය