අද රෑ සිට සීනිවල ගණන් බහී - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

අද රෑ සිට සීනිවල ගණන් බහී

අද(12) රාත්‍රීයේ සිට සුදු සීනි මිල පහත දමන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරීය පවසයි.

ගැසට් නිවේදන 2ක් මඟින් මෙය නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව වෙළෙන්දන්,බෙදාහරින්නන්, සැපයුම්කරුවන් ඇසුරුම් නොකළ සුදු සීනි කිලෝවක විකිණිය යුතු උපරිම මිල රුපියල් 100 ක් වන අතර,
ඇසුරුම් කළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 105 ක් වෙයි.