වායු සමීකරණ, ශීතකරණ, පරිගණක, විදුලි පංකා තහනම් කරන්න යයි.. ගැසට් පත‍්‍රය සූදානම්.. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

වායු සමීකරණ, ශීතකරණ, පරිගණක, විදුලි පංකා තහනම් කරන්න යයි.. ගැසට් පත‍්‍රය සූදානම්..

වැඩි විදුලිය ප‍්‍රමාණයක් විය වන විදුලි පංකා තහනම් කිරීම සදහා ගැසට් පත්‍රය ඉක්මනින් නිකුත් වීමට නියමිත යයි සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය සදහන් කරයි.

අධිකාරියේ සභාපති කීර්ති වික්‍රමරත්න මහතා සදහන් කරන්නේ අනතුරුව වැඩි විදුලියක් වැයවන වායුසමීකරණ, ශීතකරණ, පරිගණක, කර්මාන්තශාලා මෝටර් ඇතුළු උපාංග අලෙවියද
තහනම් කිරීඹට කටයුතු කරන බවයි.

මෙම වැඩපිලිවෙල ක‍්‍රියාත්මක කරන්නේ බලශක්ති කළමනාකරණය වෙනුවෙන් යයිද ඔහු සදහන් කරයි.

ඉදිරියේදී බලශක්තිය වැඩියෙන් විදුලි උපාංග අලෙවිය තහනම් කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටී.

-lankacnews