ඉඩම් විකුණන ව්‍යාපෘතියක් නිසා කැළෑව අහිමි වී අතුරුගිරියේ මුවන් අසරණ වෙයි (PHOTOS) - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

ඉඩම් විකුණන ව්‍යාපෘතියක් නිසා කැළෑව අහිමි වී අතුරුගිරියේ මුවන් අසරණ වෙයි (PHOTOS)

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ කැබලි කර විකුණන ඉඩම් ව්‍යාපෘතියක් නිසා මුව රංචුවක් අසරණ වී සිටින පුවතක් වාර්තා වනවා.

අතුරුගිරිය, මොරටුහේන පාරේ මෙම ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය පවතිනවා. මෙම ඉඩම කැබලි කර විකිණීමට පෙර එම ඉඩමේ 200ක පමණ මුවන් රංචුවක් ජීවත්ව සිට ඇත. මෙලෙසින් මෙම ඉඩම කැබලි කර විකිණූ පසු මෙම මුව රංචුව උන්හිටිතැන්

අහිමිව අනාරක්ෂිත තත්වයකට පත්ව තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම මුව රංචුව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වනජීවි නිළධාරීන් සතු වගකීමක්. කැබලි කළ ඉඩමේ මුව රංචුව අනාරක්ෂිතව ගැවසෙන අයුරු පහතින්.