වාහන නැත්තේ නි. ඇමතිගේ බල්ලට විතරයි.. රජයේ වාහන තොගයක්ම පුද්ගලික වැඩවල.. - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

වාහන නැත්තේ නි. ඇමතිගේ බල්ලට විතරයි.. රජයේ වාහන තොගයක්ම පුද්ගලික වැඩවල..

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සිටින නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඔහුට නිල වශයෙන් හිමි වාහනවලට අමතරව රජයේ වාහන තවත් හතරක් භාවිත කරමින් ඇතැයි සති අන්ත පුවත්පතක් වාර්තා කර ඇත.

නියෝජ්‍ ඇමතිගේ බිරිදට ටොයොටා ප‍්‍රාඩෝ .. රථයක්, නියෝජ්‍ය
ඇමතිගේ ලේකම්වරයෙකු වන බිරිඳගේ සහෝදරයාට හිමි නිල වාහනයට අමතරව තවත් වාහනයක් දී ඇත්තේ නි. අමාත්‍යවරයා විසින් අලූතින් ඉදිකරන නිවෙසේ වැඩකටයුතු සොයා බැලීමට යයිද සදහන්ය.

තවත් වානයක් නිවෙසේ පාවිච්චියට වෙන් කර ඇති අතර නවීන වෑන් රථයක් දේශපාලන කාර්යාලයට දී ඇත.

- lankacnews