පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඇපමුදල් තැන්පත් කිරීම මධ්‍යහනයෙන් අවසන් - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඇපමුදල් තැන්පත් කිරීම මධ්‍යහනයෙන් අවසන්

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඇපමුදල් තැන්පත් කිරීම අද දහවල් 12 න් අවසන් වීමට නියමිතයි.

ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබුණේ නොවැම්බර් 27 වන දායි.

ඒ පළාත් පාලන ආයතන 93 කට අදාළ නාමයෝජනා භාරදීමේ
නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමගයි.

මැතිවරණයට අදාළ නායෝජනා භාර ගැනීම හෙටින් අවසන් වනවා.

මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන සියලු අපේක්‍ෂකයින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද අවසන් කළ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කර සිටිනවා.

ඒ අනුව, ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපේක්‍ෂකයෙකු සඳහා රුපියල් 5,000 සක මුදලක් ද දේශපාලන පක්‍ෂයක අපේක්‍ෂකයෙකු සඳහා රුපියල් 1,500 සක මුදලක් ද ඇප මුදල් ලෙස තැන්පත් කළ යුතුයි.