පාර්ලිමේන්තුවේ බිම පිරිසිදු කරන්න දැමූ රසායන ද්‍රව්‍යයක් නිසා ලිස්සන තත්ත්වයක් - මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇතුලු 11ක් ලිස්සා වැටේ ! - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

පාර්ලිමේන්තුවේ බිම පිරිසිදු කරන්න දැමූ රසායන ද්‍රව්‍යයක් නිසා ලිස්සන තත්ත්වයක් - මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇතුලු 11ක් ලිස්සා වැටේ !

පාර්ලිමේන්තුවේ බිම් මහල සහ පළමු මහල බිම පිරිසිඳු කිරීමට වැරදි රසායන ද්‍රව්‍යයක් යෙදීමෙන් එම බිම ලෙස ලිස්සායාමේ ස්වභාවයක් ඇතිව තිබේ.

මේ හේතුවෙන් ඊයේ (20) සහ අද (21) දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ බිම් මහලේ සහ පළමු මහලේදී ලිස්සා මන්ත්‍රීවරයකු ඇතුළු 11 දෙනෙකු වැටී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුව නිසාම ඊයේ (21) මධ්‍යම රාත්‍රීය වන තුරු පාර්ලිමේන්තුවේ බිම පිරිසිදු කළද ලිස්සායාමේ ස්වභාවය ඉවත් වූයේ නැතැයිද පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් දැඩිව ලිස්සීම සිදුවන ස්ථානවල ඒ බව සඳහන් පුවරු තැබීමට හා ලණු ඇද එම ප්‍රදේශ ආවරණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සේවකයින් කටයුතු යොදා තිබේ.