පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය මඟින් තරුණ පරපුරේ ගැටලු විසදන්න බෑ - HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

HOT NEWS | hotnews.lk | ඇත්ත දැනගන්න මෙතැනින් එන්න

hotnews.lk Latest Hot News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය මඟින් තරුණ පරපුරේ ගැටලු විසදන්න බෑ

පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමය මඟින් තරුණ පරපුරේ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදිය නොහැකි බව ආචාර්ය සරත් අමුණුගම අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ විශ්වවිද්‍යාල තුළට සිසුන් බඳවා ගැනීමේදී සුළු ලකුණූ
පරතරයන් හේතුවෙන් විශාල සිසුන් පිරිසකට අසාධාරණයක් සිදු වන බවයි.

කොළඹ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය