මහ මැතිවරණයට අදාළව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Monday, November 12, 2018

මහ මැතිවරණයට අදාළව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් තැම්පත් කළ යුතු ඇප මුදල් හා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට ස්වාධීන කණ්ඩාම් හෝ දේශපාලන පක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු නාමයෝජනා වල ඇතුලත් විය යුතු අපේක්ෂක සංඛ්‍යාව
දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.