ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල 5 වෙනිදා - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Wednesday, October 3, 2018

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල 5 වෙනිදා

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඔක්තෝබර් මස 5 වෙනිදා නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මෙවර අයදුම්කරුවන් තුන් ලක්ෂ 55,326 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර,
දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 3050 කදී විභාගය පැවැත් විය.