දකුණු පළාතම ආවරණ වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Thursday, October 4, 2018

දකුණු පළාතම ආවරණ වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණය සඳහා සමස්ත දකුණු පළාතම ආවරණ වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් කි‍්‍රයාත්මක කර තිබෙනවා.

ඒ, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශය,
සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය සහ පොලිස් බුද්ධි අංශය එක්වයි.

දකුණු පළාතෙන් පසුගිය කාලසීමාව තුළ වාර්තා වූ අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම මෙහෙයුම කි‍්‍රයාත්මක බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පැවසුවේ.