රුපියලට අද අපමණ අගයක්.. 172ට අඩු සතයයි.. ඩොලර් සංචිත මුදා හැරීම පලක් නෑ.. - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Monday, October 8, 2018

රුපියලට අද අපමණ අගයක්.. 172ට අඩු සතයයි.. ඩොලර් සංචිත මුදා හැරීම පලක් නෑ..

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ වැඩිම බාල්දුව අද දිනයේ වාර්තා කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සටහන් අනුව අද දිනයේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල
රුපියල් 168.12 වූ අතර විකිණුම් මිල වූයේ රුපියල් 171.99 කි.

ගිය සිකුරාදා ගණුදෙනු අවසන් වූයේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 167.80ක් හා විකුණුම් මිල 171.67ක් ලෙසයි.

රුපියලේ බාල්දු වීම පාලනය කිරීමට මහ බැකුව සංචිත මුදා හරිමින් සිටියද ඩොලරයට ඇති ඉල්ලූම හමුවේ එය ප‍්‍රමාණයත් නැති බව මූල්‍ය වෙළඳපොළ නියෝජිතයෝ කියති.

රුපියල පාලනය කිරීමට පසුගිය දිනවලදී සංචිත වල ඩොලර් යෙදවීම නිසා විදේශ සංචිත පහළට වැටී තිබේ.