වාහනවලට තවත් බද්දක්.. 10,000 වැඩි බැංකු ගණුදෙනු සදහාත් බද්දක්.. දුරකතන කුළුණු බද්දකුත් එයි… - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Saturday, September 15, 2018

වාහනවලට තවත් බද්දක්.. 10,000 වැඩි බැංකු ගණුදෙනු සදහාත් බද්දක්.. දුරකතන කුළුණු බද්දකුත් එයි…

ඉදිරියේදී රථ වාහන සදහා තවත් බදු වර්ග ගණනාවක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වෙයි.

ඒ අනුව නව කාබන් බද්දක් හදුන්වා දීමට නියමිත අතර ආදායම් බලපත‍්‍ර ගැනීමේදී මෙම බද්දද ගෙවිය යුතුය.

මීට අමතරව රාජ්‍ය මුදල් පනත මගින් තවත් බදු වර්ග ගණනාවක් හදුන්වා
දීමට නියමිතය.

රජයේ ණය ආපසු ගෙවීම වෙනුවෙන් ආපසු ගෙවීමේ බද්දක් රුපියල් 10,000ට වැඩි බැංකු ගනුදෙනු සදහා පැනවීමටද යෝජිතය.

සුඛෝපභෝගී වාහනවලට බද්දක් මෙන්ම දුරකතන කුලුනු බද්දක්ද එක්වීමට සැලසුම් කර ඇත.