17දා කොළඹ කචල් දැමීමට ඒකාබද්ධය සැරසෙයි !

යහපාලන ආණ්ඩුවට වසර තුනක් පිරෙන ලබන අගොස්තු17 වැනිදා විරෝධතාවයකට යැයි කියමින් පිරිස් රැස්කර කොළඹ නගරය වැටලීමේ සූදානමක් ඇති බව ආරක්ෂක අංශවලට වාර්තා වී තිබේ.

කොළඹට ඇතුළුවන ප්‍රධාන මාර්ග වන ගාලූපාර, හයිලෙවෙල් මාර්ගය හා බේස්ලයින්  මාර්ගය අවහිර කිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වී ඇත.

මේ සඳහා සටන් පාඨ ලෙස ජීවන වියදම ඉහළ යාම,
රාජ්‍ය සම්පත් කුණු කොල්ලයට විකිණීම හා දේශපාලන පළිගැනීම් යන කාරනා යොදා ගැනීමට නියමික බවද පැවසේ.


Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement