විජේදාස ඇමැතිකම ගනිද්දි දාපු කොන්දේසි ?

උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැතිවරයා ලෙස නව ඇමැති මණ්ඩල සංශෝධනයේදී දිවුරුම් දුන් විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව, ඔහු බුද්ධශාසන ඇමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ අවදියේදී බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ආයතන කිහිපයක් ලබා දුන් බව, හෙතෙම 'මව්බිම' පුවත්පතට ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ
2015 පැවැති, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, ටවර්හෝල් පදනම, ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලය හා ඊට අනුබද්ධිත අනු කමිටු, ප්‍රසිද්ධ රැඟුම්පාලක මණ්ඩලය සහ බත්තරමුල්ලේ පිහිටි කලා ගම්මානය උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැතිවරයා යටතට පත්කර ඇත.
Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement