සමෘද්ධි බැංකුවල මුදල් අතුරුදන් වෙලා නම් ඕනෑම දඬුවමකට ලෑස්‌තියි - හිටපු ඇමැති එස්‌. බී. කියයි

සමෘද්ධි බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි හයසිය හැත්තෑපහක්‌ නොව ශත හයසිය හැත්තෑපහක්‌ හෝ අතුරුදන්ව ඇත්නම් ඒ සඳහා ඕනෑම දඬුවමක්‌ විඳීමට තමා සූදානම් බව හිටපු සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ ඇමැති සහ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්‌. බී. දිසානායක මහතා පැවසීය.

 සමෘද්ධි බැංකුවල ඇති මුදල් කිසිදු ආකාරයකින් හෝ වංචාකර නැති
බවට හිටපු ඇමැති ලෙස තමා සහතික වන බවත් මෙවන් වංචාවක්‌ සිදුව ඇති බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධව එතුමාට ස්‌තූතිවන්ත වන බවත් වහාම ඒ සඳහා පරීක්‍ෂණයක්‌ පවත්වන ලෙස තමා අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් එස්‌. බී. දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement