ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති හදිසියේම ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති රවි ජයවර්ධන හදිසියේම ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වෙත භාරදී ඇත.

පෞද්ගලික හේතුන් මත ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දුන් බවත් වසර තුනක් තිස්සේ එම ධූරය දැරූ බැවින් දැන් ඇතැයි සිතුණු බැවින් ඉල්ලා අස්වූ බවත් රවි
ජයවර්ධන ප්‍රකාශ කරනවා.

 ආයතනය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කොට එහි ස්ථාවරත්වයක් සකසා ජාතික රූපවාහිනිය ජනතාව අතර ජනප්‍රිය නාලිකා වක් බවට පත් කිරීමට තමන්ට අවස්ථාව ලැබුණු බැවින් සතුටින් ආයතනයට සමුදෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.
Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement