අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල අත්අඩංගුවට ගනී - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Wednesday, May 16, 2018

අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල අත්අඩංගුවට ගනී

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

උතුරු දුමිරිය මාර්ගය ඉදිකරීමේදී සිදුවූ රුපියල් මිලියන 8ක වංචාවක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙසේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අල්ලස් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පත්වූණු රාජ්‍ය දැව
සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පී.දිසානායක වෙනුවට ජනාධිපතිවරයා විසින් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස අනුරුද්ධ පොල්ගම්පොල පත්කළ අතර ඊට දැඩි විරෝධය එල්ලවීම නිසා පසුව ඔහු එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළේය.