හැරගිය ඇමතිවරුන් වෙනුවෙන් පත් කල ඇමතිවරුන් මෙන්න… - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Friday, April 13, 2018

හැරගිය ඇමතිවරුන් වෙනුවෙන් පත් කල ඇමතිවරුන් මෙන්න…

කැබිනට් මණ්ඩයේ සිටින ඇමතිවරුන් මේ වන විට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට කැදවා තිබේ.

ශ‍්‍රීලනිප ඇමතිවරුන් පිරිසක් ආණ්ඩුව අතහැර යාම නිසා පුරප්පාඩු වී ඇති ඇමති ධුර සදහා වැඩ බලන ඇමතිවරුන් පත් කිරීමට එම පිරිස කැදවා තිබින.

ඒ අනුව විද්‍යා හා තාක්ෂණ හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශවලට සරත් අමුණුගම, ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට
ෆයිසර් මුස්තාපා, අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයට රංජිත් සියඹලාපිටිය, සමාජ සවිබල ගැන්වීම සහ කම්කරු අමාත්‍යංශ සදහා මලික් සමරවික්‍රමද පත් කර ඇත.

ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනය අලුත් අවුරුද්දට පසුව සිදුවනු ඇති බවටද තොරතුරු ඇත.