5 වැනිදා සාකච්ඡාවෙන් විසඳුමක් නැති වුණොත් සිදුවන දේ ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය කියයි

බඳවා ගැනීම් සහ වැටුප් විෂමතා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ලබන පස් වන දා පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී විසඳුමක් නොලැබුණහොත් ඊට පසු දින සිට දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක් දියත් කරන බව ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති ජගත් මහින්ද  මහතා පැවසුවේ මේ හේතුවෙන් තැපැල සහ
නිල ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතුවලට බාධාවක් සිදු විය හැකි බවයි.Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement