සාධරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන මාධ්‍ය උපමාණවලට අගමැති අද අත්සන් තබයි - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Tuesday, January 2, 2018

සාධරණ මැතිවරණයක් සඳහා වන මාධ්‍ය උපමාණවලට අගමැති අද අත්සන් තබයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව සාධාරණ සහ අපක්ෂපාතී මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා මාධ්‍ය උපමාන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනා සම්මතයට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද අත්සන් තබනවා.

පසුගිය 4 වනදා මැතිවරණ කොමිසම් සභාව විසින් එය ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලද අදාළ උපමානයන් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබීම තුළින් නීත්‍යානුකූලභාවය ලබනු ඇති.
ඒ අනුව මෙම මාධ්‍ය උපමානවලින් බැදී සිටීම සියලුම මාධ්‍යයන්හි යුතුකමක් සහ වගකීමක් බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියේ.
ඒ තුළින් මැතිවරණ සාධාරණ හා නිදහස්ව පැවැත්වීමේ එක් අංශයක් වන ජන මාධ්‍ය භාවිතයේ අපක්ෂපාතීත්වය සහ සාධාරණයත්වය තහවුරු වන බව ද එම කාර්යාලය කියා සිටියා.