අලුත් කාසි හඳුන්වාදෙයි - කාසි ගන්න දිවයින පුරා යන්ත්‍ර - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Friday, January 5, 2018

අලුත් කාසි හඳුන්වාදෙයි - කාසි ගන්න දිවයින පුරා යන්ත්‍ර

එසේම කාසි සඳහා යොදා ගන්නා ලෝහය වෙනස් කර ඊට වැයවන පිරිවැය  අඩුකර ගැනීමට ද අපේක්ෂිතයි.

කාසි සඳහා වන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා කාසි හුවමාරු කෙරෙන යන්ත්‍ර
දිවයින පුරා සවිකිරීමටද මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා.