දින දෙකකදී දක්ෂිණ අධිවේගයෙන් වාර්තාගත ආදායමක් - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Saturday, January 6, 2018

දින දෙකකදී දක්ෂිණ අධිවේගයෙන් වාර්තාගත ආදායමක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයෙන් වාර්තාගත ආදායමක් පසුගිය දෙසැම්බර් 22 හා 23 දෙදින තුළදී ඉපයූ බව අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු කළමණාකරන අංශය පවසනවා.

එම ආදායම රුපියල් මිලියන 60ක්.

දෙසැම්බර් 22 වනදා වාහන එක් ලක්ෂ  පන්දහසක් දක්ෂිණ අධිවේගී
මාර්ගය භාවිත කර ඇති අතර වාහන එක් ලක්ෂ දස දහසක් 23 වනදා ධාවනය වී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම මේ වන විට අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතින බවත් ඒ හේතුවෙන් එම මාර්ග භාවිත කරන රියදුරන් සැළකිලිමත් විය යුතු බවයි අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු කළමණාකරන අංශය පවසන්නේ.