නීතීඥ සංගමයේ නිලවරණය පෙබරවාරි 20

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ නිලවරණය පෙබරවාරි මස විසි වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එම සංගමයේ ලේකම් නීතිඥ අමල් රන්දෙනිය මහතා සඳහන් කළේ ඊට
අදාළව නාමයෝජනා බාරගැනීම ජනවාරි මස 10 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිත බවයි.

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement