චීන සහ ඉන්දියානු විදෙස් ශ්‍රමිකයන් 25,000කට මෙරට වීසා ! - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Wednesday, January 3, 2018

චීන සහ ඉන්දියානු විදෙස් ශ්‍රමිකයන් 25,000කට මෙරට වීසා !

විදේශීය වෘත්තීකයන් සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් 25,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයකට මෙරට සේවය කිරීම සදහා වීසා බලපත් ලබාදී තිබේ.

කළමනාකරණ තනතුරුවල සිට පුහුණු කම්කරුවන් දක්වා විවිධ ක්ෂේත්‍රවල රැකියා සදහා මෙලෙස මාස 6 සිට වසර දෙකකට වැඩි
කාලයක් දක්වා වීසා බලපත් නිකුත් කර ඇති බව සදහන්.

එලෙස දිවයිනේ සේවය සදහා පැමිණ ඇති වෘත්තීකයන් හා ශ්‍රමිකයන් රටවල් රැසකට අයත් වන අතර, වැඩිම පිරිසක් පැමිණ ඇත්තේ චීනයෙන් සහ ඉන්දියාවෙන්.

ඔවුන් ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘති, මෙන්ම කොළඹ වරාය නගරය සහ මහල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති දක්වා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි සේවයේ නිරතව සිටියි.