විල්පත්තුව ගැන විශේෂ විගණන පරීක්‍ෂණයේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

විල්පත්තුව වනෝද්‍යානයට මායිම්ව පිහිටි විලත්තිකුලම් වනාන්තර කලාපයේ සිදුව ඇති බව කියන වන විනාශය පිළිබඳ විගණකාධිපතිවරයාගේ විශේෂ පරීක්‍ෂණ වාර්තාව අද හෝ හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවට භාරදීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා.

අප කළ විමසීමකදී විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ වනෝද්‍යාන කලාපයේ වන විනාශයක් ඇති වී ඇති බවට පසුගිය කාලය තුළ මාධ්‍ය කළ අනාවරණයකට පසුව මෙම පරීක්‍ෂණය කළ බවයි.

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement