සෝමාවතී රක්ෂිතයේ දී දැව ජාවාරම්කරුවන්ගේ අඩස්සියට පත්වූ වනජීවි නිලධාරීන් මුදාගැනේ

සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ දී දැව ජාවාරම්කරුවන් පිරිසක් රදවාගෙන සිටි වනජීවී නිලධාරීන් පිරිස මුදා ගෙන තිබෙනවා.
වනෝද්‍යානය තුළ දැව ජාවාරමක් සිදුකෙරෙන බවට ලද තොරතුරකට අනුව ඒ පිළිබදව සොයා බැලීම සදහා ඊයේ එම ස්ථානයට ගිය වනජීවි නිලධාරීන් පිරිසක් මෙලෙස ජාවාරම්කරුවන් විසින් රදවාගෙන තිබුණා.

පසුව පොළොන්නරුව වනජීවි කාර්යාලයට සිදුකළ දැනුම්දීමකට අනුව නැවතත් එම කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ජාවාරම්කරුවන් රදවාගෙන සිටි නිලධාරීන් මුදා ගැනීම සඳහා සෝමාවතිය ජාතික වනෝද්‍යානයට ගොස් තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේදී ජාවාරම්කරුවන් අදාළ ස්ථානයෙන් පළා ගොස් ඇති අතර ඔවුන් පැය 6කට ආසන්න කාලයක් වනජීවි නිලධාරීන් සිරකරගෙන සිට ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.
Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement