මුහුදු සර්පයින් යළි සුනාමිය මතක්කරයි

මඩකලපුව නාවලඩියේ ධීවර රැකියාවේ යෙදුණු සියලු ධීවරයන්ගේ දැල්වලට මුහුදු සර්පයින් හමුවීම නිසා ප්‍රදේශයේ ධීවරයන් දැඩි භීතියට පත්ව ඇති බව වාර්තාවනවා.

මුහුදු රළු වීම නිසාත් මෙසේ මුහුදු සර්පයින් හමුවීම නිසාත් ධීවරයින්ගේ
ඉදිනෙදා ජීවිකාව පවත්වාගෙන යෑමට අපහසු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරේ.

තවද මෙම හේතුවෙන් කාලගුණ විපර්යාසයක් සිදු වීමට ඉඩ ඇති බවටද ඔවුන් අතර බියක් පවතින බවයි වාර්තාවන්නේ.

2004 වසරේ ඇතිවූ සුනාමි තත්වයේදී ද මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල වශයෙන් මුහුදු සර්පයින් ධීවර දැල්තුළට හසුවූ බව ද ධිවරයින් ප්‍රකාශ කරනවා.

මෙම තත්වය හේතුවෙන් මේ පිලිබඳ වහා අවධානය යොමු කරන ලෙසයි ඔවුන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement