වළාකුළු පද්ධතියක් හේතුවෙන් මුහුදු සුළඟේ වේගය ඉහළට

දිවයිනට ගිණිකොණ දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල පවතින ක්‍රියාකාරි වළාකුළු පද්ධති හේතුවෙන් දකුණු සහ ගිණිකොණ ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ පැයට කිලෝමීටර් 70 ත් 80 ත්
දක්වා සුළගේ වේගය ඉහළ යා හැකි බවයි.

මේ හේතුවෙන් ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව විමසිලිමත් විය යුතු බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා..

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement