වැසි තත්ත්වයේ ඉහළයාමක්

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල වැසි තත්ත්වයේ ඉහළයාමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි කාර්යයයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ උදේනි වීරසිංහ මහත්මිය
සඳහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් තද සුළං තත්ත්වයක් ද ඇති විය හැකි බවයි.

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement