උත්සව සමයේ ආරක්ෂාවට පොලිස් නිලධාරීන් රැසක් - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Saturday, December 23, 2017

උත්සව සමයේ ආරක්ෂාවට පොලිස් නිලධාරීන් රැසක්

උත්සව සමයේ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වැඩි පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් රාජකාරී කටයුතු සඳහා යොදවන ලෙස පොලිස්පතිවරයා විසින් බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

රථවාහන තදබදය අවම කිරීමට විශේෂ වැඩපිලිවෙලක් සකස් කිරීම සඳහා
වැඩි වශයෙන් නිලධාරීන් යොදවන ලෙසයි පොලිස්පතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

කොළඹ නගරය තුළ පමණක් පොලිස් නිලධාරීන් 2,800 ක් සහ සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු නිළධාරීන් 300ක් රාජකාරී කටයුතු සඳහා යෙදවීමට නියමිතයි.