නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඉදිරියේදී නව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ලබන වසරේ අගභාගය වන විට මෙම නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය නිකුත්
කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි ආගම විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

මෙම නව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා බියගම නිදහස් වෙළඳ කළාපයේ පිහිටි තෝමස්  ඩිලාරු නම් බි්‍රතාන්‍ය සමාගම තෝරාගෙන ඇති බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.


Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement