නාම යෝජනා අදින් ඉවරයි

පළාත් පාලන ආයතන 248ක් සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද (21දා) සිදු කෙරේ.
මහ නගර සභා 17ක්, නගර සභා 23ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 208ක් වෙනුවෙන් අද නාම යෝජනා භාර ගැනීම සිදු කෙරේ.

දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීන් විසින් අද දහවල් 12ට නාම යෝජනා භාර ගැනීම අවසන් කරනු ලබයි.

"නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම සම්බන්ධයෙන් යම් පක්ෂයක් හෝ කණ්ඩායමක් අධිකරණයට ගියහොත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවත් ඒ තේරීම් භාර නිලධාරීන්ගේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වනවා" යැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවැසීය.

"තේරීම් භාර නිලධාරීන් නාම යෝජනා පත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මැතිවරණ නීතිරීතිවලට අනුව සියලු දේ පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව බව සභාපතිවරයා සඳහන් කරයි.
"අධිකරණයට යනවට අපේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. තේරීම් භාර නිලධාරීන් නාම යෝජනා පත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කිසිම කැමැත්තකින් නොවේ. බරපතළම නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම සිදුවුණේ 2006 කොළඹ මහ නගර සභාවේ" යැයිද සභාපතිවරයා පැවැසීය.

-මවුබිමShare:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement