සෞඛ්‍ය හා නිවාස අමාත්‍යංශවල වැයශීර්ෂ අද විවාදයට - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Monday, December 4, 2017

සෞඛ්‍ය හා නිවාස අමාත්‍යංශවල වැයශීර්ෂ අද විවාදයට

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2018 විවාදයේ දහනවවැනි වෙන් කළ දිනය (04) අදයි.

 විවාදය පැවැත්වෙන අද අමාත්‍යාංශ දෙකක් යටතේ වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

ඒ අනුව,සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ නිවාස හා
ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය විවාදයට ගැනේ.