උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අයට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට විශේෂ ඒකකයක් - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Wednesday, December 20, 2017

උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අයට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට විශේෂ ඒකකයක්

උප්පැන්න සහතිකය නොමැති අයට ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට විශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

උප්පැන්න සහතිකය නොමැති වීම සහ පදිංචිය තහවුරු කිරීමට නොහැකි
වීම හේතුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටින පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 3 ඉක්මවන බව සඳහන්.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා සඳහන් කළේ මෙම ඒකකයට හැදුනුම්පත් නොමැති  පුද්ගලයින්ගෙන් 5,000 කට අධික අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් මේ වන විටත් ලැබි ඇති බවයි.

හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමේදී තමන් පදිංචි කොට්ඨාසයේ හැඳුනුම්පත් ලාභි ඥාති පුද්ගලයින් තිදෙනෙකුගේ සහ එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි තවත් පදිංචිකරුවන් තිදෙනෙකුගේ සහතික සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ද සමග ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශ සහිතව අයැදුම්පත් යොමු කළ යුතුයි.

ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැතිවීමෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වී සිටින ඡන්ද දායකයින් වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සමග සාකච්ඡා කර මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර තිබෙනවා.