රථවාහන දඩවලින් රජයට රුපියල් බිලියන දෙකක ආදායමක් - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Wednesday, December 27, 2017

රථවාහන දඩවලින් රජයට රුපියල් බිලියන දෙකක ආදායමක්

වසරේ ගත වූ මාස 10 තුළ දිවයින පුරා රථවාහන වැරදිවලට දඩමුදල් ලෙස පොලිස් දෙපර්තමේන්තුව රුපියල් බිලයන 02කට ආසන්න මුදලක්
උපයා ඇති බව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව, උපයා ඇති මුදල රුපියල් බිලයන 1.958 ක්.

රථවාහන වැරදි සඳහා අධිකරණ මගින් පනවන ලද දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 644 ඉක්මවනවා.

රිය අනතුරු සඳහා අය කරගෙන ඇති මුදල මිලියන 91 කට අධික බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.