විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් - හම්බන්තොට වරාය 09දා චීනයට

හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමකට බදු දීම අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලබන සෙනසුරාදා (09) සිදුකිරීමට නියමිත අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා (07දා) හදිසි කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවා ඇත.

හම්බන්තොට වරාය බාරදීම සම්බන්ධ ක්‍රමෝපාය පනතේ රෙගුලාසි
සඳහා මෙදින කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීමට නියමිත අතර, එදිනම එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිතය.

ඒ අනුව හම්බන්තොට වරාය බාරදීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්වීමට අවශ්‍යනම්, මේ මස 08 වැනිදා එය පැවැත්වීමටත්, එදින රාත්‍රී 7.30 සිට රාත්‍රී 9.30 දක්වා මේ සඳහා වේලාව වෙන්කිරීමටත් පක්‍ෂ නායකයන් තීරණය කර තිබේ.

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement