මැතිවරණ ගැටලු අන්තර්ජාලයෙන් පැමිණිලි කරන්න - HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HOT NEWS | HotNews.lk | Gossip Lanka | හොට් නිව්ස්

HotNews.lk Latest News and Gossip Updates from Sri Lanka.

gossip lanka

Friday, December 29, 2017

මැතිවරණ ගැටලු අන්තර්ජාලයෙන් පැමිණිලි කරන්න

පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැමිණිලි කිරිමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

ඒ සඳහා මහජනතාවට සහ අපෙක්ෂකයින්ට වුවද පැමිණිලි කල හැකි
බවයි මැතිවරණ කොමිසම පැවසුවේ.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේ   ඉලෙක්ෂන් කොමිෂන්  නම්  ෆේස්බුක් ගිණුමට  හෝ මැතිවරණ කොමිසමේ  ටෙල් කමීෂන්  ෆේෂ්බුක් ගිණුමට  පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි.

ඒ සදහා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් ප්‍රතිචාර දැක්විමට නියමිත බවද  කොමිසම සදහන් කළා.