මැතිවරණයට පොලිතීන් භාවිත කළොත් නීතිමය පියවර

මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතීන් භාවිත කරන කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනවා.

එහි පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් වීරසුන්දර මහතා සඳහන් කළේ, පොලිතීන් නිෂ්පාදන කිහිපයක් තහනම් කරමින් පසුගියදා
නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඒ සඳහා බලතල ලැබී ඇති බවයි.

ඒ, අනුව අදාළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වැටලිම් ඒකකය මගින් සොයා බැලීමට නියමිතයි.

පසුගියදා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතින් නිෂ්පාදන යොදා ගැනිම ද තහනම් කරනු ලැබුවා.

Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement