තැපෑලත් සංවෘත්ත කරන්නැයි ඉල්ලයි

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සංවෘත්ත දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පත්කිරීමට පියවර නොගතහොත් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වන බව තැපැල් සේවා සංගමය පවසනවා.

සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන සහ දුම්රිය යන දෙපාර්තමේන්තු සංවෘත්ත
දෙපාර්තමේන්තු බවට පත්කිරීමට රජය ගත් තිරණය, තැපැල් සේවාව සඳහා ද ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි එම සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ පිළිබඳව විෂ්‍ය භාර අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත් බව ද හෙතෙම කියා සිටියා.Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement