බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය දිගුවෙයි

බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය තවත් දින 23 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

හෙට එම කොමිසමේ කාලය අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ අතර, මෙලෙස
දීර්ඝ කිරීමත් සමග කොමිසමේ කාලය දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා බල පැවැත්වෙනු ඇති.

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාවද හෙට දිනයේ ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබාදීමටයි නියමිතව තිබුණේ.

කෙසේ වෙතත් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් කොමිසමේ කාලය මෙලෙස දීර්ඝ කර තිබෙනවා.


Share:

Advertisement

gossip lanka

Advertisement